Խեցգետին

Հունվարի 25-30

Խեցգետինների վերաբերյալ խոսակցությունները չեն դադարելու։ Անհարմար ժամանակ է կտրուկ քայլերի համար, կձախողեք։