Չ

Չ

ՉՂՋԻԿ 
Երազում չղջիկ տեսնելն անհաջողության նշանէ։

Չան, տակառ ջրով

Հաջողություն գործերում և եկամուտ

դատարկ՝  Վնասաբեր գործ: