Է

Է

ԷՇ  Երազում Էշ տեսնելը նշանակում Է համբերություն ևհամառություն։